JiPPi symbolen

Norra Real  (norrareal.org)

Det här är norrareal.org's top (inte hemsida). norrareal.org är till för forskning och utveckling inom pedagogik och är ett paraply för lite olika projekt. Alla är dock samlade under JiPPi symbolen som syns längst upp på sidan. JiPPi var det första projektet som startades (läs mer om jippi i bloggen). I JiPPi projektet ingår fysik1.norrareal.org. Andra projekt ligger inte på webben än.